Uitvoering

Nadat het uiteindelijke plan wordt goedgekeurd, worden de werken ingepland in overleg met de klant en de eigen agenda, waarbij ook rekening gehouden wordt met de aard van de werken en de seizoenen. Eens de werken gestart worden, komen we al snel tot het gewenste resultaat.