Renovatie tuin

In deze tuin werd alle oude verharding opgebroken en vervangen door nieuwe. Een geslaagd project!